Verkkoläsnäolo - Web Presence Management

Verkkoläsnäololla tarkoittaa yrityksen tai yhteisön esiintymistä kokonaisuutena internetissä. Verkkoläsnäolo muodostuu useasta eri osa-alueesta ja näkökulmasta jotka kootaan yhteen tehokkaaksi kokonaisuudeksi.

Merkittävä osa-alue on yhtiön omat kotisivut. Ne ovat edelleen suurin yksittäinen yhtiön verkkoläsnäoloon vaikuttava seikka. WPM - verkkoläsnäolon hallinta jatkaa yhtiön kotisivuista, niiden optimoinnista ja markkinoinnista pidemmälle.

Verkkoläsnäolo - ei pelkästään hakukoneoptimointia ja hakukonemainontaa

Verkkoläsnäolon hallinnassa kootaan useita eri näkökulmia, joissa pääpaino on sivuston hakukonelöydettävyyden ja hakukonetunnettuuden lisäämisessä. Hakukoneet ovat lähes poikkeuksetta suurin sähköisen liikenteen lähde joten se muodostaa suuren osan WPM-mittareita.

Olennaisessa osassa on asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen, koska sen avulla voidaan tehdä kohdennettuja toimintoja erityisesti painottaen liiketoimman parhaiten tuottavia osa-alueita. Liiketoiminnan näkökulmasta olennaisin asiakkaiden kohderyhmä toimii kompassina ohjaten tehtäviä toimenpiteitä.

WPM - Web Presence Management

Verkkoläsnäolon hallinnalla toteutetaan WPM-mittaristolla seurattavia hyötyjä - esimerkiksi yleistä löydettävyyttä tärkeillä avainsanoilla. Mittarit seuraavat hakujen ja kävijöiden määrän lisäksi erityisesti laatua ja tavoitteita - nettisivuston osalta näitä voi olla esim. kävijän ohjaaminen suorittamaan haluttu toimenpide (ns. konversio), alueellinen kohdentaminen, yhteydenottopyynnöt ym.

Tyypillisenä verkkoläsnäolon kehittämisen tuloksena näyttökerrat oikeilla avainsanoilla moninkertaistuvat hakukoneissa, kohdesivuston kävijämäärää kasvaa selvästi ja sivustolle saapuneen kävijän laatu paranee.

Verkkoläsnäolo - ota yhteyttä!

 

Lue lisää - Verkkoläsnäolo - WPM Web presence management