Julkaisujärjestelmä, työkalut ja moduulit

Sitefactoryn toteuttamat verkkopalvelut ovat joustavia. Voit ottaa tarjolla olevista työkaluista ja moduuleista osan käyttöön heti ja osan myöhemmin tarpeiden muuttuessa.

Site Update -sisällönhallintajärjestelmä

Site Update on Sitefactoryn kehittämä suosittu verkkosivujen sisällönhallintajärjestelmä, jota käytetään noin 1000 verkkopalvelun ylläpitämiseen. Julkaisujärjestelmällä asiakas pystyy itse ylläpitämään verkkopalvelunsa sisältöä, sivurakennetta, dokumentteja, uutisia, erilaisia lomakkeita sekä hakukonelöydettävyyteen vaikuttavia sisällönkuvaustietoja kieliversiokohtaisesti.

Verkkosivujen sisällön syöttäminen ja muokkaaminen tapahtuu helppokäyttöisellä sivueditorilla, jossa sisältö esitetään ja asemoidaan julkaisuasussaan. Sivueditorin käyttöliittymä perustuu tekstinkäsittelyohjelmien (kuten esimerkiksi Word) perustoiminnallisuuteen, eli käytössä on mm. seuraavat toiminnallisuudet:

  • Teksti- ja kuvaelementtien lisääminen, muokkaaminen, poistaminen ja asemointi
  • Tekstin lihavointi, kursivointi ja alleviivaus, ylä- ja alaindeksointi
  • Tekstin ja taustavärin valinta
  • Taulukoiden lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen
  • Kopioi, leikkaa, liitä ja liitä Wordista / Excelistä -toiminnot (jättää linkit ja HTML-taulukot)
  • Tiedostojen ja sivujen linkittäminen
  • Listaukset (ranskalaiset viivat ja numerointi)
  • HTML-muokkausnäkymä
  • Erikoismerkit (esim. Copyright-merkki ©)

Yhdenmukaisen typografian varmistamiseksi verkkosivustolle määritellään valmiit tyylit mm. otsikkotasoille, leipätekstille, linkeille ja luetteloille. Yhtenäisen typografian saavuttamisen lisäksi valmiit tyylit vapauttavat ylläpitäjän ajan sisällön muotoilusta sisällön tuottamiseen.

Esivalitut otsikkotyylit ovat myös hakukoneystävällisiä joiden laatimisessa Sitefactory tyypillisesti tekee projektin edetessä analysointia.

Intranet ja ekstranet

Site Updaten intra/extra -moduuli mahdollistaa helposti erilaisten intra- ja ekstranet -ratkaisujen tuottamisen. Erilaisten käyttäjäroolien avulla voidaan tuottaa extranetiin esim. jälleenmyyjähinnasto, kuvapankki pressikäyttöön, kalenteritoimintoja ym.

Asiakaskohtaiset järjestelmät

Toteutamme paljon asiakaskohtaisia räätälöityjä järjestelmiä joissa tyypillistä on monimutkaisemmat järjestelmäkokonaisuudet. Räätälöityihin järjestelmiin liittyy usein myös erilaisia rajapintoja muihin ohjelmistoihin, esim. tuotannonhallintajärjestelmiin, taloushallintaan tai ulkoisiin sisältölähteisiin kuten NetWheels, Ampparit WitPik -uutisjärjestelmä ym.