Hakukoneoptimointi ja hakukonemainonta (AdWords)

Miksi hyvä näkyvyys hakukoneissa?

Google ja myös muut hakukoneet ovat erittäin tärkeä ja kustannustehokas uusasiakashankinnan kanava. Hakukone tavoittaa potentiaaliset uudet asiakkaat tuotteen ja palvelun hankinta- ja vertailuvaiheessa eli juuri silloin kun ostopäätös on syntynyt ja ostopaikkaa valitaan.

Hyvällä näkyvyydellä Googlessa on myös vaikutus yrityksen brändin arvoon. Yleinen mielikuva on, että parhaimmat ja suosituimmat yritykset löytyvät hakutuloksen kärjestä. Osittain väite pitää paikkaansa mutta hakukonelöydettävyys on suurempi, useasta asiasta koostuva kokonaisuus. Suosituilla hakusanoilla pelkkä sivuston laadukas hakukonetoteutus ei välttämättä riitä.

Sitefactory Oy:n tuottamat kotisivut ovat teknisesti erittäin hakukoneystävällisiä, ja usein ohjaamme sivuston tuotantovaiheessa analysoinnin kautta asiakasta tuottamaan hyvin löydettävää, oikeisiin avainsanoihin perustuvaa sisältöä.


Hakukonemainonta (AdWords)

Hyvin suunniteltu mainoskampanja takaa erityisesti nopeita tuloksia ja varman näkyvyyden mutta vaatii jatkuvia kuukausittaisia investointeja. Mainonta onkin Sitefactoryn tuotevalikoimassa ainoastaan tukitoimenpide näkyvyydelle Googlen luonnollisessa hakutuloksessa. Mainonta toimii siis parhaimmillaan auttavana toimintona muille hakukonelöydettävyyteen vaikuttaville toimenpiteille.

Miksi valita Sitefactory kumppaniksi?

  • Pitkä, käytännön toteutusten kautta opittu kokemus kuinka hakukonenäkyvyyttä parannetaan ja näkyvyys jalostetaan tuloksiksi – sijoittuminen Googlessa ei ole itsetarkoitus vaan uudet asiakkaat ja kasvava myynti
  • Yli kymmenen vuoden kokemus työskentelystä erilaisten sisällönhallintajärjestelmien parissa – tämä on lähtökohta sille että sivustot voidaan toteuttaa hakukoneystävälliseksi
  • Oma ja itse kehitetty sisällönhallintajärjestelmä jossa hakukonenäkyvyyden kannalta oleelliset asiat on otettu huomioon
  • Reilu peli ilman katteettomia lupauksia. Hakukonelöydettävyys on asiakkaan kanssa tehtävää yhteistyötä jonka hallinta koostuu useista asioista
  • Koulutus – haluamme tarjota tietoa asiakkaillemme esimerkiksi sisällön kirjoittamisen yhteydessä. Tämä takaa että hyvällä hakukonenäkyvyydellä on jatkuvuutta kun sivuja päivitetään

Ota yhteyttä hakukonelöydettävyyteen liittyvissä asioissa!